#McDD
Informatie

witte bloemen
 McDD - Portaalsite
  McDD  /   DSM-IV-TR & ICD-10
  Welkom
  Informatie
  Chat
  Links
  Diagnose-centra
  Sitemap
  Contact
NL  EN


 PDD-NOS en McDD in het DSM
 
Een kritisch artikel over de keuzes die in het DSM-III gemaakt waren m.b.t. autisme en de aan autisme verwante stoornissen (geschreven door medewerkers van Yale Child Study Center in 1986) en ondersteund door latere studies (Siegel 1986, Dahl, Cohen en Provence 1986, Szatmari 1992), heeft er toe geleid dat in het DSM-IV (zie link bovenaan) op grond van degelijk vooronderzoek (1994) een aantal subcategorieŽn zijn opgenomen (syndroom van Asperger, syndroom van Rett en de desintegratieve stoornissen).
Zij veronderstelden dat er binnen de restgroep PDD-NOS subcategorieŽn te onderscheiden zouden zijn van personen die kenmerken vertoonden, verwant aan autisme (stoornis in de wederkerige sociale relaties) maar die op andere punten verschilden van autistische personen.


Cohen en medewerkers (1986) vroegen aandacht voor een voorstel dat geen weerklank vond.
Het betrof een groep kinderen die regelmatig gezien werden in de klinische praktijk, maar die in de literatuur tot dan toe onder zeer verschillende namen waren beschreven namelijk:
  • atypische ontwikkeling
  • symbiotische psychose
  • borderline stoornissen op kinderleeftijd
  • schizoÔde persoonlijkheidsstoornissen op kinderleeftijd
  • schizotypische stoornissen
Op grond van literatuuronderzoek meenden zij, dat al deze kinderen voldeden aan criteria vervat onder drie hoofdcategorieen:

   1. stoornissen in de gevoeligheid voor sociale signalen en in de ontwikkeling van wederkerige sociale relaties.
   2. stoornissen in de regulatie van affecten.
   3. stoornissen van het denken.

Het syndroom manifesteert zich vanaf de peuter-/kleuterleeftijd (rond het tweede/derde levensjaar).
Er zijn geen aanwijzingen voor een autistische of schizofrene stoornis.


Eerst kreeg dit concept de naam Multiplex Developmental Disorder waarna ze in 1993 veranderd werd in Multiple-complex Developmental Disorder, omdat de aanvankelijke afkorting MDD te veel verwarring opwekte met de meer ingeburgerde afkorting 'major depressive disorder'. De nieuwe afkorting kent geen voorganger.
De naam op zich zegt niet veel meer over deze groep dan dat de ontwikkeling op meerdere fronten verstoord verloopt.

McDD is een ontwikkelingsstoornis die wordt beschouwd als een sub-type van PDD-NOS, de restgroep van pervasieve ontwikkelingsstoornissen en is dus bijgevolg een aanverwante stoornis van autisme.
(meer informatie over McDD is te vinden onder bovenstaande link)
Het wordt dus meestal als zodanig gediagnosticeerd, omdat het nog niet is opgenomen in het DSM-IV-TR.

Het zou echter beter zijn dat de aanverwante stoornissen niet meer gezien worden als een mildere vorm van autisme. Verschillende symptomatologische factor-analyses hebben duidelijk gemaakt dat het autismespectrum in vier groepen kan ingedeeld worden:
  • de klassieke Kanner-type autisme patiŽnten
  • een groep van Kanner-type autisme patiŽnten met mentale achterstand
  • een groep van atypische patiŽnten met meer organische storingen
  • een groep van patiŽnten met meer affectieve en schizoÔde symptomen kan onderscheiden worden (Dahl et al, 1986; Siegel et al, 1986; Szatmari et al, 1989) en deze komen overeen met de groep van meervoudige ontwikkelingsstoornissen (Cohen et al, 1986).
Door het ontbreken van duidelijke diagnostische criteria, wordt het onderzoek op deze laatste groep bemoeilijkt, wat zeer spijtig is, vooral omdat aanverwante stoornissen van autisme meer voorkomen dan autisme zelf.
© 2006 #McDD - realisatie: E. Appermont