#McDD
Informatie - McDD

witte bloemen
 McDD - Portaalsite
  McDD  /   DSM-IV-TR & ICD-10
  Welkom
  Informatie
  Chat
  Links
  Diagnose-centra
  Sitemap
  Contact
NL  EN


 Symptomen
 
McDD is een aparte ontwikkelingsstoornis waarvan de symptomen in drie groepen zijn in te delen.
Indien men voldoet aan twee of meer punten per groep kan men McDD vermoeden.

  1. Stoornissen in de regulatie van affecten (angst en agressie: angst schiet door in paniek en boosheid in woede).
 
 • intense angst of gespannenheid.
 • vreesachtigheid of fobie meestal voor ongebruikelijke situaties of voorwerpen.
 • paniekaanvallen of overspoeld worden door primitieve angsten.
 • momenten of periodes van gedragsmatige terugval met driftbuien/woedeaanvallen.
 • uitgesproken emotionele stemmingsschommelingen zonder aanwijsbare aanleiding.
 • frequente oninvoelbare, bizarre angstreacties.
 
  2. Stoornissen in de gevoeligheid voor sociale signalen en stoornissen in het sociale gedrag in relatie tot leeftijdsgenoten en volwassenen.
 
 • sociale desinteresse, vermijden van sociale contacten of grenzeloze contactname, ondanks aanwezige sociale vaardigheden.
 • ontbreken van bestendige relaties met leeftijdsgenoten.
 • aanklampende haat-liefderelaties overwegend met volwassenen (vooral de ouders).
 • diep gebrek aan empathie en het vermogen om zich te verplaatsen in de gedachten en gevoelens van anderen.
 
  3. Stoornissen van het denken (onnavolgbaar van de hak op de tak springen, bizarre fantasieŽn, geheel opgaan in fantasieŽn, moeite hebben met het onderscheid tussen werkelijkheid en fantasie).
 
 • onlogische gedachtengang of plotselinge onnavolgbare gedachtensprongen (magisch denken, neologismen, bizarre gedachten).
 • verwarring tussen fantasie en realiteit.
 • gemakkelijk verward raken (moeite met het begrijpen van wat er om hun heen gebeurt).
 • (grootheidsideeŽn, verhoogde achterdocht, helemaal opgaan in fantasie-figuren, denkbeeldige vrienden).

© 2006 #McDD - realisatie: E. Appermont