#McDD
Informatie - McDD

witte bloemen
 McDD - Portaalsite
  McDD  /   DSM-IV-TR & ICD-10
  Welkom
  Informatie
  Chat
  Links
  Diagnose-centra
  Sitemap
  Contact
NL  EN


 McDD <> PDD-NOS
 
Dikwijls is er verwarring betreffende PDD-NOS en McDD. Op sommige plaatsen wordt de diagnose voor McDD vaker gesteld dan elders.
Er schijnt echter een belangrijk verschil te zijn tussen deze twee stoornissen en daarom is het dus ook belangrijk te weten dat ouders en leerkrachten andere informatie nodig hebben in zo'n geval.
McDD vertoont kenmerken zoals gezien worden bij autisme, maar ook kenmerken die worden aangetroffen bij angststoornissen en schizofrenie.
Hoewel het wordt beschouwd als een variant van het autisme of PDD-NOS, staan bij McDD'ers niet de contactproblemen op de voorgrond maar de problemen bij het reguleren van emoties en gedachten.
Mensen met PDD-NOS zijn in vergelijking met McDD'ers redelijk voorspelbaar. Bij PDD-NOS is het heftig reageren beter te voorzien en te voorkomen omdat het vaak te maken heeft met een doorbreking van de vaste routine en gewoonten. Als je weet hoe deze mensen denken, herkent men meestal wel de aanleiding. Vaak kalmeren ze ook weer snel.
Bij mensen met McDD is het gedrag veel extremer. Het is veel moeilijker om de uitbarstingen te zien aankomen čn om ze weer te laten wegebben, laat staan te voorkomen. De boosdoeners in het gedrag van McDD'ers zijn angst en woede. Ze hebben de regulatie van deze emoties absoluut niet in de hand. Alleen geruststellen heeft geen enkele zin en doorvragen kan zelfs averechts werken. Zij moeten zoveel mogelijk in de realiteit gehouden worden.

McDD'ers verschillen van de autistische typen hierin dat ze agressiever zijn, angstiger, meer psychotisch denken en meer achterdocht en eigenaardige interacties vertonen, terwijl mensen met autisme meer verstoord zijn in hun sociale interactie en communicatie en zich meer stereotiep en star gedragen.


© 2006 #McDD - realisatie: E. Appermont