#McDD
Informatie - McDD

witte bloemen
 McDD - Portaalsite
  McDD  /   DSM-IV-TR & ICD-10
  Welkom
  Informatie
  Chat
  Links
  Diagnose-centra
  Sitemap
  Contact
NL  EN


 Behandeling
 
Er is helaas geen therapie die de stoornis (het primaire defect) opheft. Men kan met aangepaste leiding meestal wel de problemen temperen. Hierbij wordt wel constante aandacht van de omgeving gevraagd. Men moet altijd vooruit denken over gebeurtenissen en bedacht zijn op ongeremde reacties. Het regulatiemechanisme dat zorgt voor evenwicht in emoties en gedachten moet bij McDD'ers als het ware van buitenaf worden aangedragen. Deskundige begeleiding is zeker noodzaak en ouders van kinderen met McDD moeten zichzelf een manier van opvoeden aanleren waarin verduidelijking en begrenzing een tweede natuur wordt. Zij kunnen hierbij wel de hulp inroepen van een gezinsbegeleider.
Het allervoornaamste is het bevorderen van de cognitieve vaardigheden en het leren toepassen daarvan. Het is belangrijk dat de fases waarin dit moet gebeuren, zorgvuldig uitgezocht worden.
Voorwaarden:
  • een veilig klimaat
  • verhinderen van activiteiten die de ontwikkelingsvoortgang belemmeren of schaden
  • angstreductie
Het laatste punt is belangrijk omdat men hiermee rigiditeit en stereotiepe gedragingen kan verminderen. Mensen met PDD-NOS en McDD houden vaak star vast aan vaste gewoontes en patronen. Het heeft een averechts effect als deze rigiditeit als koppigheid aanzien wordt en ook zo benaderd wordt.
De angst die hierachter schuilgaat wordt versterkt indien men er stevig tegenin gaat.

Bij de behandeling zal het gaan om het uitbreiden van (sociale, cognitieve) vaardigheden, waardoor de flexibiliteit, die nodig is om in bepaalde situaties te kunnen functioneren, langzamerhand iets zal kunnen toenemen.

Bijkomende problemen kunnen zijn:
  • eetproblemen
  • slaapproblemen
  • gedragsproblemen
  • emotionele problemen
  • ...
© 2006 #McDD - realisatie: E. Appermont