#McDD
Chat - Chatregels

witte bloemen
 McDD - Portaalsite
  Chatregels  /   JavaIRC  /   IRC-programma's
  Welkom
  Informatie
  Chat
  Links
  Diagnose-centra
  Sitemap
  Contact
NL  EN


 Regels voor #mcdd op StarLink-IRC ~ v1.2 ~ Februari 28, 2006
 
Dit document is geschreven ter verklaring van de reglementering in het chatkanaal.
Gemaakt door: moondust
Gewijzigd: 20/03/2006

  Voor een verklaring of vragen over onderwerpen die niet uitgelegd zijn in deze regels, gelieve één van de operatoren te contacteren. Het is niet onze bedoeling om dit kanaal tot een echt "eigendom" te maken van iemand. We vinden wel dat we moeten vermelden dat het IRC geen democratische omgeving is. De beslissingen van de eigenaar van het kanaal zijn definitief. Als een operator zich misdraagt, gelieve dit te melden aan de kanaal-eigenaar. We kunnen op die manier kijken voor een oplossing i.v.m. de situatie.


 Index
 
0. Overzicht van de onderwerpen
1. Algemene voorwaarden
2. Kanaal ranglijst
3. Kanaal regels
4. Operator regels
5. Te vermijden onderwerpen


 0. Definition of terms
 
0.1  Kanaal: #mcdd
0.2  Regels: de regels, kanaalbeleid, waarmee dit document bedoeld wordt.
0.3  Kanaaleigenaar: eigenaar die het kanaalbeleid bepaalt.
0.4  Operatoren: personen die het kanaalbeleid aanwenden (ook de kanaaleigenaar).


 1. Algemene voorwaarden
 
1.1  Het betreden van het kanaal betekent akkoord gaan met de regels en er zich aan houden.

1.2  Uw bezoek in het kanaal is volledig op eigen risico. Niemand in het kanaal met @-status (kanaaleigenaar, operatoren) kan verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade, aan uzelf (fysisch of psychisch) of uw eigendom.

1.3  De regels van het kanaal kunnen in de toekomst veranderen om het verdere bestaan van het kanaal gunstig te bevorderen.

1.4  Deze veranderingen zullen aangekondigd worden in het kanaal-topic.


 2. Kanaal ranglijst
 
2.1  De oprichter van het kanaal is moondust.

2.2  Operatoren: moondust(NL), Blue(EN), Viminalis(EN), bigdaddy(EN), Bosch(NL) (zij maken beslissingen over operator-status, bans e.a.).


 3. Kanaal regels
 
3.1  Alle andere chatters moeten steeds gerespecteerd worden. Als men het gevoel heeft niet correct te worden behandeld, kan dit gemeld worden aan een operator. Als de betreffende persoon zelf een operator is, kan men dit melden aan de kanaaleigenaar. Er zullen gepaste maatregelen getroffen worden indien nodig. Vergeet niet dat het voornaamste idee van het kanaal is om vriendelijk en tolerant te zijn voor elkaar.

3.2  In het kanaal is het niet toegelaten om onderwerpen te bespreken die sommige chatters kunnen opjagen (deze onderwerpen staan onderaan gerangschikt in 5. Te vermijden onderwerpen) Ook verboden: beledigen, vloeken, discrimineren.

3.3  Niemand mag geweigerd worden #mcdd te betreden, behalve als hij/zij in het verleden bewezen heeft om niet te slagen in het volgen van de regels. Feiten uit andere kanalen tellen hier niet mee. Alleen als iemand een regel in dit kanaal schendt, kan hem/haar de toegang tot #mcdd geweigerd worden.

3.4  Niet schreeuwen (een volle zin in 100% HOOFDLETTERS), adverteren, spammen of flooden in het kanaal.

3.5  Zijt niet expres flauw. "Flauw" beschrijft meerdere gedragsvormen. Het is belangrijk om er aan te denken dat irriterend en vervelend gedrag niet toegelaten is, v.b. opvallende kleuren, opvallende pop-ups, smeken om @, overmatige nickname-veranderingen,...

3.6  Niet smeken voor een @.

3.7  Geen beledigende of aanstootgevende nicknames. Shockerende namen worden geband. Herhaalde overtredingen van hetzelfde ip-adres zullen er toe leiden dat de hostmask zal geband worden.

3.8  Parkeren is voor 4 uur toegelaten. Iedereen met een parkeer-tijd hoger dan 4 uur kan van het kanaal verwijderd worden. Men is naderhand echter steeds terug welkom.

3.9  Bij het betreden van #mcdd, stelt men zichzelf even voor met een kleine beschrijving van woonplaats, leeftijd , geslacht, diagnose en de reden waarom men dit kanaal bezoekt.

3.10  Dit is een familiegericht kanaal. Daarom zijn uitgesproken seksuele onderwerpen niet toegelaten. Hou het deftig!


 4. Operator regels
 
4.1  Alle operatoren (en dus ook kanaaleigenaar) zijn gebonden door dezelfde regels als de bezoekers. De enige uitzondering is dat zij ervoor zorgen dat deze regels opgevolgd worden.

4.2  De operator status is niet voor eigen plezier, maar omdat de eigenaar u het medebeheer van het kanaal toevertrouwt. Kicken voor het plezier, bannen zonder reden of ander misbruik van de @-status is niet toegelaten. Dit gedrag leidt tot verwijdering van de @-status.

4.3  Gevechten tussen operatoren worden niet toegelaten. In geval van onenigheid tussen de operatoren onderling, wordt er verwacht dit met de kanaaleigenaar te bespreken.

4.4  Operator status wordt gegeven aan vertrouwelijke personen, of personen die volgens de eigenaar belangrijk zijn voor het kanaal. Het helpt niet om er achter te vragen.

4.5  Operatoren worden aangeraden om aanwezig te blijven zonder @-status tot het moment dat hun status nodig is, wat betekent dat men Cstar of stardust niet om @ vraagt tot er zich een situatie voordoet waarbij @ nodig is.

4.6  Operator status in het verleden wil niet zeggen dat men automatisch zijn status terugkrijgt indien men het kanaal (tijdelijk) verlaten heeft.


 5. Te vermijden onderwerpen
 
Omwille van de typische fobieën die mensen, gediagnosticeerd met McDD, tegenover ongebruikelijke onderwerpen/voorwerpen kunnen hebben, is het voorzien dat deze niet besproken worden in het kanaal om paniek te vermijden. Indien men dus een probleem heeft met een bepaald onderwerp of voorwerp omdat het leidt tot agressief gedrag, kan men in privé contact opnemen met één van de operatoren (/query nickname) om dit te melden. Zij zullen een paar vragen stellen hieromtrent en het in de lijst te vermijden onderwerpen noteren. Het is echter niet verboden om deze onderwerpen in privé met anderen te bespreken. Indien meer uitleg gewenst is over één van deze onderwerpen, kan men één van de operatoren hierover uitleg vragen in privé.

5.1  moondust ~ media: tv-shows, nieuws-onderwerpen, tv-kijken, music-video-clips, reclame, films (niet allemaal maar toch veel)

© 2006 #McDD - realisatie: E. Appermont